industrial packaging sleeve cap and tray

Амбалажа со капак и фиоки

Нашиот амбалажен пакет со капак и фиоки е направен за „евро палети“ 1200 x 1000 или 1200 x 800.

Нашиот амбалажен пакет со капак и фиоки овозможува идеални решенија за транспорт при циклусот на набавки, погодни за редење едни врз други за превоз низ целиот свет. Амбалажниот пакет е со многу флексибилен дизајн што е лесен за користење.

Кутиите од амбалажниот пакет и средните групни контејнери обезбедуваат и исплатлива опција за пакување што овозможуваат заштеда во работна сила и транспорт. Потрошувачите ќе имаат корист од лесниот пристап и намаленото количество картон што треба да го рециклираат.

Kit Pack може да се произведе според вашите конкретни потреби, да го претстават вашиот професионален имиџ, да го оптимизираат целиот процес и да овозможат постигнување големи заштеди.

Кога амбалажата Kit Pack се користи со нашите картонски палети, контејнерот може да се користи повторно или целосно да се рециклира и така ќе ѝ помогне на животната средина.

Нашите креативни решенија се развиени така што ги слушавме потребите на клиентите и работевме заедно со нашите искусни дизајнери и инженери. Идеите за амбалажата се целосно тестирани во нашата лабораторија акредитирана од UKAS и BSI. Тоа обезбедува дека нашата амбалажа Kit Pack ќе функционира во услови и средина соодветни на потребите од вашите потрошувачи.

industrial packaging sleeve cap and tray