Mechanisatie-en-opzetmachines-DS-Smith-TopImage2.jpg

Машински системи

Во DS Smith, ние сме специјализирани за дизајнирање и производство на машини за пакување кои што може да се интегрираат на крајот од линиите за пакување.

Развиваме машини за пакување со помош на врвна технологија со што ќе ви помогнеме да ја оптимизирате амбалажата и линиите за пакување.

Со повеќе од 25 години искуство и истражувачки центар со 20 вработени инженери, развиваме иновативни решенија и ги земаме предвид вашите променливи потреби од автоматизација. На пример, тука е вклучено користење рециклирана хартија, намалување на грамажата на хартијата или логистички ограничувања.

Со помош на најновите достапни технологии на пазарот, нашите инженери развиваат решенија кои гарантираат висока стапка на ефикасност за ненадминлива продуктивност.