glass-ceramics-packaging.jpg

Керамика и стакларија

Докажаната придобивка од брановидната амбалажа е без конкуренција кога станува збор за кршлива стока, како што се керамика и стакларија.

Исто така, брановидната амбалажа нуди висококвалитетно печатење, а со тоа не само што се подобруваат производите, туку и брендот на производителот.

За привлечна презентација на керамика и стакларија во продавниците, треба да се води сметка за најновите достигнувања во иновативното печатење & штандовите на продажните места. Освен тоа, нашата стручност во областа на машинските системи за пакување може да им помогне на нашите клиенти да ја подобрат продуктивноста.