Испорачуваме сега & Предводиме иднина

Денеска преземаме акција за да ја водиме транзицијата кон ниска јаглеродна, циркуларна економија.

Во DS Smith, одржливоста е составен дел од нашиот циркуларен деловен модел и можеме да го имаме најголемото позитивно влијание помагајќи да се создаде циркуларна економија со ниско влијание на јаглерод. Тоа е патување на кое сме заедно со нашите клиенти и колеги повеќе од една деценија.

Кога ја започнавме нашата стратегија за одржливост „Now & Next“ во 2020 година, поставивме амбициозни краткорочни и долгорочни цели што ја потврдија нашата посветеност на циркуларната економија и нашата цел за редефинирање на пакувањето за свет што се менува.

Нашата стратегија за одржливост „ Now & Next “ вклучува аспирации за „Сега“ и за „Иднина“, фокусирајќи се на предизвиците за одржливост со кои се соочуваме денес, како и на оние што ќе влијаат на идните генерации. Ова ни овозможува да ја водиме транзицијата кон ниска јаглеродна, циркуларна економија.

Горди сме на напредокот што го постигнавме досега во партнерство со нашите клиенти, добавувачи и заедници. На добар пат сме да ги исполниме нашите амбициозни цели и во некои случаи пред предвиденото.

Светот и се она што е потребно за да се предводи, постојано се менуваат и нашата стратегија продолжува да се развива.

Гледаме огромна можност да поставиме нови начини на размислување и можност за акција во областите од интерес: циркуларност, јаглерод, луѓе и заедници и природата.