Нашата сегашна и идна стратегија за одржливост

Како што темпото на промени во светот се забрзува, потрошувачите бараат повеќе од производите и услугите што ги купуваат. Во исто време, постои очекување дека организациите од сите видови мора радикално да го намалат нивното влијание врз природниот свет. И, каде што е можно, да се создаде позитивно влијание за луѓето, планетата и животната средина.

Одржливоста се наоѓа во срцето на нашиот бизнис модел и е суштината на нашата цел за редефинирање на пакувањето за свет што се менува. Горди сме што ја лансиравме нашата сегашна и идна стратегија за одржливост , фокусирана на предизвиците за одржливост со кои се соочуваме денес, како и на оние што ќе влијаат на идните генерации.

Нашата  сегашна и идна стратегија за одржливост  се фокусира на затворање на циклусот преку подобар дизајн, заштита на природните ресурси со искористување на максимумот од секое хартиено влакно, намалување на отпадот и загадувањето преку циркуларни решенија и опремување на луѓето да ја водат транзицијата кон кружна економија.

Намалување на отпадот и загадувањето

До 2025 година ќе отстраниме 1 милијарда парчиња проблематична пластика од полиците на супермаркетите. До 2030 година имаме за цел да ја воспоставиме циркуларната економија со замена на проблематичната пластика, намалување на јаглеродот кај клиентите и елиминирање на отпадот од пакувањето кај крајните потрошувачи.

 

Поставување на оджливоста во центарот

Стратегија за одржливост
Поставување на одржливоста во срцето

Сега...

Ние работиме со клиентите за да дизајнираме решенија за циркуларно пакување кои постигнуваат повеќе од помалку, обезбедувајќи брзо менување на животниот стил на потрошувачите со минимално влијание врз светот околу нас.

  • До 2023 година ќе произведуваме пакување 100% способно за повторна употреба или рециклирање
  • До 2025 година ќе ја оптимизираме употребата на хартиени влакна за синџирите на снабдување во сите од нашите нови решенија за пакување
  • До 2025 година ќе отстраниме 1 милијарда парчиња проблематична пластика од полиците на супермаркетите, ќе тргнеме 250.000 камиони од патиштата и ќе работиме со партнерите за да најдеме решенија за пакувањата кои тешко се рециклираат.
  • До 2025 година ќе ангажираме 100% од нашите луѓе во циркуларната економија

Следно...

Ќе работиме заедно со партнерите за да развиеме целосно циркуларни стратегии, од дизајн до производство и снабдување до рециклирање, создавајќи пакување со позитивно влијание за нашиот променлив свет.

  • Нашата цел е до 2030 година целото наше пакување да се рециклира или повторно да се користи
  • До 2030 година имаме за цел да го оптимизираме секое влакно за секој синџир на снабдување
  • До 2030 година нашата цел е да користиме пакување и рециклирање за да овозможиме циркуларна економија со замена на проблематичната пластика, намалување на јаглеродот кај купувачите и елиминирање на отпадот од пакување од потрошувачите
  • До 2030 година ќе насочиме 5 милиони луѓе кон цикуларната економија и кружниот начин на живот

Ние, исто така, ќе продолжиме да го намалуваме јаглеродот и да се грижиме за шумите и нивната биолошка разновидност.

  • До 2025 година ќе ги заштитиме шумите и ќе ја зајакнеме биолошката разновидност каде и да работиме
  • Научно заснована цел за 2030 година, која ќе бара најмалку 40% намалување на емисиите на CO2 по тон производство во споредба со 2019 година и да достигне нето нула емисии до 2050 година

Секогаш...

И, како и секогаш, луѓето се основата на нашиот успех и ние им даваме приоритет на нивното здравје, безбедност и благосостојба и придонесуваме за нашата заедница.

За сегашноста и за иднината

Нашата стратегија за градење поодржлив свет.

Купете одржливо пакување или дознајте повеќе за тоа како нашата нова стратегија може да биде од корист за вашиот бизнис