Лидерство во циркуларната економија

Нашиот свет се менува брзо. Циркуларните економии, катализирани од новата генерација на посвесни потрошувачи го предизвикуваат статусот кво. Создадовме циркуларен бизнис фокусиран на одржливо пакување.

Фондацијата Ellen MacArthur

Фондацијата Ellen MacArthur беше лансирана во 2010 година со цел да се забрза транзицијата кон циркуларната економија. Од своето создавање, добротворната организација се појави како глобален лидер на мислата, ставајќи ја циркуларната економија на агендата на носителите на одлуки ширум светот. Дознајте како нашето партнерство со фондацијата Ellen MacArthur ја подржува нашата циркуларна економија и ги поддржува иновациите во бизнисот.

Студии на случај

Нашата редакција содржи многу студии на случај кои детално објаснуваат како ја поддржуваме циркуларната економија со иновативни и одржливи решенија за пакување.

Circulytics

Circulytics, развиена од фондацијата Ellen MacArthur е најсеопфатната достапна алатка за мерење на циркуларноста, дизајнирана да им помогне на организациите да видат колку се подготвени и успешни во транзицијата кон циркуларна економија. Работејќи заедно со мал број глобални партнери, соработувавме со EMF за да го развиеме Circulytics.