packaging for cosmetics, toiletries and perfumes

Козметика, тоалетен прибор и парфеми

На пазар каде што позицијата на брендот е сè, амбалажата отсекогаш играла суштинска улога.

Комбинацијата од напредни техники за печатење, како што се холограми или употреба на најнови материјали, го заведува потрошувачот. На тој начин се овозможува амбалажата да биде основен елемент на севкупното искуство со производот.

На овие пазари, амбалажата е основна алатка за комуникација, особено во поглед на препознавање на брендот. И со селективната дистрибуција и преку продажбата на интернет, заштитната амбалажа треба да ги задоволи стандардите за висок квалитет што ги очекуваат потрошувачите.

Ние нудиме широк опсег на материјали за амбалажирање, техники за печатење и финитура со цел да овозможиме решенија приспособени на потребите од корисникот:

  • Материјалите за пакување вклучуваат: компактен или брановиден картон
  • Техниките за печатење вклучуваат: офсет, флексографија, ситопечат, дигитална
  • Техниките за финитура вклучуваат: лакирање, ламинација, топло печатење, гравирање