chemical-.jpg

Хемикалии и опасни стоки

Во сегментот на хемикалии и опасни стоки, акцентот се става на заштита и безбедна испорака на стоките од точка А до точка Б.

Нашето долго искуство во пакувањето, споено со тесната соработка со главните играчи на овој пазар, ви ги овозможува потребните доверливост и безбедност.

Нашите решенија за пакување за сегментот за хемиски и опасни стоки вклучуваат:

  • големи картонски пакувања за гломазна стока
  • заштитна амбалажа за транспорт на хемикалии
  • штандови за во продавница за неииндустриски хемикалии

Брановидната амбалажа за хемиската индустрија може да се изработи во многу различни форми. Меѓутоа, амбалажата треба да биде цврста и безбедна за ракување. Печатењето треба да биде јасно и впечатливо, особено за ознаките за предупредување и другите безбедносни податоци. Можноста за следење е уште едно важно прашање. Како таква, ние вметнуваме радиофреквентна идентификација во брановидните пакети со што се олеснува следењето и управувањето со залихите.