packaging for confectionary products

Слатки

Постојат јасни исклучоци кај слатките; студиите покажаа дека повеќе од 70% од одлуките за купување се носат врз основа на импулсите во продавницата.

За да се постигне успех во овој сегмент, потребна е амбалажа која ќе го држи производот безбедно и цврсто на полицата, а во исто време ќе биде привлечен за потрошувачот