automotive.jpg

Автомобили и инженеринг

Како вистински партнер на европската автомобилска индустрија, развивме иновативни амбалажни решенија за резервни делови, комплети за монтажа и за масовно производство.

Благодарение на нашата европска мрежа, можеме да бидеме флексибилни и да реагираме навремено со 100% картонски или композитни производи за еднократна или повеќекратна употреба. Со сертификат според стандардот ISO TS 16949, успешно можеме да ги задоволиме специфичните потреби на автомобилската индустрија.

Во оваа исклучително конкурентна индустрија, многу е битно да се има вистинската компонента на вистинското место кога ќе биде потребно и да се задоволат кратките рокови за производство во индустријата. Како таква, нашата услуга за управување со услугите за пакување им овозможува да го направат тоа со само една точка на контакт. Како резултат, ние сме во тек со специфичните и сложените барања на нашите потрошувачи.