electronics.jpg

Електроника

Било да станува збор за побарувачка за постоечки производи или загриженост за нови производи, кредибилитетот за испорака е пресуден.

Со користењето карактеристики, како што се слоеви со електростатско празнење и заштитни материјали, се развиваат иновативни дизајни како поддршка на овие производи во текот на целиот животен циклус на производот.

Комбинацијата од амбалажни материјали често дава идеално решение за да се направат производи со соодветна заштита. За да ја зачувате стоката за испорака, ја тестираме амбалажата на голем број материјали и перформанси.