Packaging for househould and personal care

Домаќинство и лична нега

Благодарение на нашата соработка со малопродажните дистрибутери, постојано развиваме нови решенија за пакување за секторот за домашни потреби и лична нега.

Откријте ги нашите производи за транспорт, за амбалажа подготвена за малопродажба и за продажни места, како и нашите други садови коишто ги задоволуваат специфичните потреби на пазарот за домашни производи и за лична нега.

Во последниве години, пазарот се фокусира на потребата од функционална амбалажа. Меѓутоа, неопходно е овие производи да се истакнат меѓу бескрајните варијации на мириси, примени и цели. Со тоа се создава потреба за повеќе модуларно и иновативно пакување.