logistics-distribution-2.jpg

Логистика и извршување

Како лидер на пазарот за картонски палети во Европа, можеме да се пофалиме со сеопфатен опсег за секторите на логистика и извршување.

Ние нудиме еднократни или повеќекратни решенија коишто може да помогнат при оптимизирањето на циклусот на набавка.