electronics-market2.jpg

Електроника

Нашиот широк асортиман од брановидни картони и стручност при дизајнирањето индустриска амбалажа ни овозможува да понудиме решенија кои ги задоволуваат потребите на секторот за електроника.

Од амбалажа со големи размери до стегање со технички квалитет, нашите решенија со 100% картон и композити овозможуваат оптимална заштита на вашите производи.

Од пакети за тешки звучници до специјално дизајнирана амбалажа за кршливи технички инструменти, правиме сè што сакате. Им помагаме на нашите клиенти во индустријата за електрика и електроника да стекнат конкурентна предност преку нивната амбалажа.

Амбалажата за електронски и електрични производи има потреба од високи нивоа на исплатлива заштита. Исто така, амбалажата треба да биде естетски привлечна и да ја зголемува вредноста на брендот.