Луѓе & Заедница

Создаваме безбедно, разновидно и инклузивно работно место и играме активна улога во заедниците каде делуваме.

Циркуларната економија е систем за промени со широк опсег кој дава можности не само да ја подобриме нашата еколошка одржливост, туку и да обезбедиме поинклузивен раст. Кога се поттикнува секоја системска промена, транзицијата мора да биде праведна и правична, со широко споделени придобивки.

Ние сметаме дека безбедните, разновидни и инклузивни бизниси се одржливи бизниси.

Нашиот пристап кон здравјето, безбедноста и благосостојбата ја поддржува нашата амбиција сите наши луѓе да се вратат дома безбедни и неповредени на крајот од денот.
Ништо не е поважно!
Со нашата мрежа на вработени ја подигаме свеста за важноста на различноста и вклученоста од сите страни и ја дефиниравме нашата амбиција да ја зголемиме родовата и етничката различност.

Нашите фабрики играат активна улога во нивните заедници и се стремиме да ги претставуваме напите заедници и клиенти на кои воедно им служиме. Со подигање на свеста, градење вештини и посветеност на акција, им помагаме на нашите луѓе да ја поттикнат транзицијата кон циркуларната економија.

Нашите СЕГАШНИ цели:

  • До 2025, ангажирање на 100% од нашите луѓе кон циркуларната економија 100% од локациите се вклучени во активности во заедницата каде делуваат секоја година
  • Намалување на стапката на несреќи (AFR) секоја година
  • До 2025, инклузивни работилници за лидерство завршени од сите лидерски тимови на сите локации
  • До 2025, комплетирање на SEDEX SAQ на сите локации и соодветна SAQ ревизија.

Нашите ИДНИ цели:

  • By 2030, engage ten million people on circular economy and circular lifestyles
  • Strive to achieve Vision Zero
  • By 2030, improve gender diversity towards 40% women in senior leadership, and set an aspiration of other protected characteristics
  • Continue to improve human rights due diligence each year.

 

                            Како ќе го постигнеме ова?

Health & Safety кампања во Источна Европа

Вклучувајќи над 30 фабрики во 16 различни земји, нашиот источноевропски регион започна месец за здравје и безбедност, кој се одржа во текот на јуни 2022 година. Над 5.000 вработени активно учествуваа во работилниците и активностите. Кампањата беше добро прифатена и ја засили пораката дека секој е одговорен за промовирање на културата за здравје и безбедност на работното место.

Ресурсни групи на вработени кои промовираат различност, правичност и вклученост (DEI)

Нашата LGBTQ+ мрежа беше нашата прва ресурсна група со вработени, лансирана во октомври 2021 година. Оттогаш таа прими низа членови во организацијата, создаде водичи и го претставуваше DS Smith на настаните на гордоста. Следеа дополнителни ресурсни групи, вклучително и мрежа за култура и етничка разновидност, која промовира инклузивно работно место, мрежа за родова разновидност која гарантира дека работното место останува безбеден простор и поттикнува поддршка меѓу колегите и мрежа за попреченост, која има амбиција да ја подобри пристапноста и да ги поттикне колегите да споделуваат искуства за физичка попреченост, ментално здравје и невродивергенција.

 

Еко-училница во Nagykáta  

Еко-училницата во Nagykáta во училишниот двор на католичкото основно училиште Váci Mihály беше развиена со помош на над 100 волонтери, со поддршка на добротворната фондација DS Smith и во соработка со Одделот за дизајн на станбени згради при Универзитетот во Будимпешта за Технологија и економија. Функцијата е да обезбеди надворешен простор за развојни работилници, едукација за животната средина и програми во заедницата, а се со цел да се надополни секојдневниот распоред на училиштето.

Истражете ги нашите останати цели на стратегијата за одржливост “Now & Next”