За акционерите

Во 2019/2020 година продолживме да напредуваме во нашата основна дејност со добар раст на обемот на работа кај нашите клучни сегменти за FMCG и е-трговија, кои заедно сочинуваат 83% од вкупниот волумен на нашите брановидни кутии. Додека почетокот на глобалната пандемија „Ковид-19“ предизвика широко распространето нарушување и економска несигурност, нашиот бизнис ја покажа својата издржливост и исполнувањето на стратешките цели во последните 10 години гарантираше дека имаме клучна улога во сите земји на кои им служиме.