packaging for fresh meat, poultry and fish

Месо од крупни животни, месо од живина и месо од риби

Науката да се користи брановидна амбалажа за да се заштити и да се презентира свежо месо од крупни животни, месо од живина и месо од риби се разви брзо во последниве години.

Со користењето ламинати е можно да се произведе брановидна амбалажа отпорна на топлина над 200°C.

Или, пак, нашата амбалажа Silver King за рибино месо која има рефлективен надворешен слој и водоотпорен внатрешен слој. Ова им овозможува на земјоделците да го заменат полистиренот со поеколошки брановидно изработени картонски гајби.