Природа

Ја заштитуваме и регенерираме природата.

Биодиверзитетот брзо се намалува. Никогаш не било поважно да се преземе акција за зачувување на природната средина од која зависи целиот живот на Земјата.

Циркуларната економија е регенеративна по дизајн, давајќи приоритет на задржување на ресурсите во употреба подолго време и осигурувајќи дека процесите на трошење на ресурсите оставаат доволно простор за регенерација на природата.

Со одговорно набавување, одржливо управување со нашите шуми и операции и со партнерство со нашите заедници, го намалуваме нашето влијание врз природата и го охрабруваме биодиверзитетот да напредува.

Ние, исто така имаме цел да ја намалуваме количината на вода што ја повлекуваме од природата, потребна за производство, во проблематични подрачја со вода, за да го намалиме притисокот врз природните системи.


Нашите СЕГАШНИ цели:

  •  До 2025, мерење и подобрување на биолошката разновидност во нашите сопствени шуми и проценка на нашата зависност од природата
  •  До 2025, програми за биолошка разновидност во функција во секоја од нашите фабрики за хартија
  • До 2025, 100% фабриките за хартија и пакување да имаат планови за управување со водата.

Нашите ИДНИ цели:

  • Поставување на цели за регенерирање на природата со пристап заснован на наука
  • До 2030, 10% намалување на интензитетот на користење на вода во мелниците за хартија во проблематичните подрачја со вода, споредено со 2019.

 

                              Како ќе го постигнеме ова?

Идентификување и мерење на загрозени и ретки видови во нашите шуми во Северна Америка

Во партнерство со Школата за шумарство и природни ресурси Ворнел на Универзитетот во Џорџија, нашиот северноамерикански тим за шумарство презема проект во три фази за мерење и подобрување на локалната биолошка разновидност. Имаше неколку видови на растенија идентификувани како наш висок интерес,а пронајдени во нашата шума. Беа користени различни алатки, како што се апликацијата iNaturalist, материјалот за Националниот музеј за природна историја Смитсонијан, веб-страницата Backyard Bird и онлајн-системот за заштита на животната средина на U.S. Fish and Wildlife Service Environmental Conservation. Од оваа работа, ќе продолжиме да ја користиме најновата технологија, методите на набљудување и техниките за разговор за проактивно управување со нашите дрвени земјишта на одржлив начин што ја штити природата и локалниот биодиверзитет.

Нов третман на отпадни води во фабриката за хартија Zărnești

Во текот на 2022/23 година, беше завршена надградбата на станицата за третман на отпадни води (WWTP) во вредност од 8,7 милиони евра во фабриката за хартија Zărnești. Проектот, преземен како дел од поширокиот проект за модернизација, вклучувајќи замена на канализациониот систем и подобрување на третманот на водата и намалување на повлекувањето и потрошувачката на слатката вода. Преку зголемена повторна употреба и рециклирање на водата, се очекува дека промените ќе го намалат повлекувањето вода за 20%. Понатаму, преку процес на аеробна дигестија, биогасот се произведува од процесот на третман на отпадните води. Постојат планови ова да стане обновлив извор на гориво како дел од идната надградба на котелот, што ќе ја намали количината на природен гас потребна за да се задоволат потребите за енергија на мелницата.

ExplorИстражете ги нашите останати цели на стратегијата за одржливост “Now & Next”e our other Now & Next Sustainability Strategy targets