packaging for dairy products

Млечни производи

Од луксузни картони до високоефикасни пакувања подготвени за малопродажба, брановидните картонски пакувања за млечни производи стануваат сè пософистицирани.

Земете ги за пример нашите пакети од 100% брановиден картон со лесно отворање и забележително визуелно влијание.

Хигиенските стандарди се дури поважни кај млечните производи отколку обично. Некои од нашите погони се акредитирани според стандардот за храна BRC/IOP.