Производи

Преку DS Smith, имате отворена врата кон најновата технологија за производство на амбалажа.

Ова се протега од концептот на "thinking back from the shelf" за најновите малопродажни барања со уникатниот пакет PackRight со алатки за дизајн и имплементација на производите, до советите и селекцијата на најдобрите машини за пакување за да се оптимизира ефикасноста на производството.

Ние, исто така, произведуваме извонредни изложбени и рекламни пунктови за местата за продажба и купување од 100% рециклиран материјал, вклучувајќи и специјализирани дизајнерски амбалажи за уникатни производи спремни за изложување. Нашите способности за изработка на амбалажа ги надополнуваме со уникатните брановидни палети со можност за рециклирање и овозможува снабдување со брановидни картонски плочи во широк спектар на големини и бранови.