fresh-food-vegetables.jpg

Свежи овошје и зеленчук

Брановидната амбалажа напредна значително во последниве години. Подобри картони и техники на изработка значи дека кутиите и фиоките се поцврсти и полесни од кога било порано.

Користењето водоотпорни картони и картони со поинаква заштита има многу предности за одгледувачите и добавувачите на свежи овошје и зеленчук. Подолго ја задржува свежината на производите и го подобрува нивниот квалитет при продажбата.

Способноста да се користи истата амбалажа за да се заштити, а потоа да се изложи производот е создавање нови можности за нашите клиенти.

Во последниве години, значителниот напредок во брановидната амбалажа доведе до изработка на поквалитетни картони и подобрени техники за изработка.

Револуцијата во делот за амбалажа подготвена за малопродажба создаде вистинска иновација во категоријата за свежи овошје и зеленчук. Покрај заштита на производите, се создава и естетски изглед за купувачите и овозожува систем за брзо и ефикасно рециклирање.

Контактирајте со нас за повеќе идеи во врска со амбалажата за свежи овошје и зеленчук - и видете на кој начин можете:

  • да го промовирате и да го направите производот лесно препознатлив во продавницата
  • да го заштитите производот, а во исто време да биде да се одржи ефикасен синџир на набавка
  • лесно да го исфрлите по употребата и да може целосно да се рециклира
  • да ја направите амбалажата водоотпорна