Јаглерод

Ги декарбонизираме нашите операции и синџирот на вредност.

За да го ограничиме зголемувањето на глобалната температура на 1,5 степени во согласност со Парискиот договор, мораме сите заедно брзо да работиме на намалување на емисиите.

Во услови на низок јаглерод, емисиите во циркуларната економија може да се намалат со подобрување на начинот на кој ги користиме ресурсите за производство на производи и со зголемување на употребата на обновлива енергија.

Ја играме нашата улога со дизајнирање отпадот, чување на материјалите во оптек, подобрување на енергетската ефикасност, инвестирање во нови технологии и префрлување на решенија со обновливи извори на енергија.

Ние, исто така, ги поддржуваме нашите стратешки добавувачи да постават свои циркуларни цели засновани на наука, помагајќи им на нашите клиенти да ги исполнат своите обврски за емисии на јаглерод, и сигурни сме дека ќе достигнеме нето нула емисии до 2050 година.

Нашите СЕГАШНИ цели

  • • До 2030, намалување на опсег 1, 2 и 3 GHG емисии за 46% споредбено со 2019
    • До 2027, да поттикнеме 100% од нашите стратешки добавувачи (што претставува 76% од вкупните емисиите) да постават свои циркуларни цели засновани на наука.

Нашите СЛЕДНИ цели

  • • До 2050, да достигнеме Net Zero GHG емисии.

 

                            Како ќе го постигнеме ова?

Од отпад до енергија во Aschaffenburg фабриката за хартија

Од отпад до енергија во Aschaffenburg фабриката за хартија. Во партнерство со E.ON, снабдувањето со енергија во нашата фабрика во Aschaffenburg ќе биде значително надградено до крајот на 2025 година. Тоа ќе се оствари со надополнување на природниот гас со согорување на материјали кои не можат да се користат за производство на хартија. Интегрираната постројка ќе има модерен котел за отпад-на енергија, автоматизиран, дигитален контролер кој користи вештачка интелигенција за оптимизирање на енергијата во реално време, и два котли на гас, со додадена „идна отпорност“ за да се овозможи подоцнежно воведување на био-базирани горива. Се очекува решението да ја намали зависноста од природен гас за 25%, што е еднакво на заштеда од 50.000 тони CO2e годишно.

Партнерство со добавувачот LoCT carbon school

 Се приклучивме на иницијативата Supplier Leadership on Climate Transition (Supplier LoCT), конзорциум од глобални брендови вклучувајќи некои од нашите клучни клиенти, за да ги поддржиме нашите најмалку зрели стратешки добавувачи да започнат процес на пресметување на нивниот јаглероден отпечаток, поставување на научна цел и спроведување на програма за намалување на емисиите. 95% од учесниците на климатската школа Supplier LoCT потврдија дека поставените цели помогнале да се зголеми способноста на нивната компанија да допринесе кон намалување на климатското влијание.

Истражете ги нашите останати цели на стратегијата за одржливост “Now & Next”