packaging for bread an dmorning goods

Леб и бели пецива

Чекорот кон амбалажа подготвена за малопродажба претставува револуција во презентирањето на лебот и белите пецива во продавницата.

Тајната е да се дизајнира заштитна и брановидна амбалажа што создава истакнат штанд за производот со користење висококвалитетни техники за печатење, како што се флексографија или литографија.