processed-foods.jpg

Обработена и спакувана храна

Постои зголемување на побарувачката за подготвени јадења и состојки што треба да ги задоволат највисоките безбедносни стандарди. Поради тоа, ние постојано ја приспособуваме нашата амбалажа на овие нови трендови за стока за широка потрошувачка и за готови производи.

Во секторот за пакувана храна се појави голема тенденција кон амбалажата подготвена за малопродажба. Тоа овозможува лесно да се преправи заштитната транспортна амбалажа во привлечна кутија.

Веќе докажаните сопственици на брендови, но и сè поголемите претприемнички бизниси, сакаат нивната секундарна амбалажа да ги одразува истите високи стандарди како и примарната амбалажа.

Нашата стручност во дизајнирањето амбалажа за секторот за обработка на храна ни овозможува да понудиме 100% картонски или композитни решенија. Тоа може да го направиме во секоја големина за пакување на гломазни или течни производи.