100% Рециклирачки

Откријте како можете да стекнете предност со помош на нашите решенија. Впечатливо и иновативно решение, кое е 100% може да се рециклира, направено од хартиени влакна што може да се рециклираат.

Како можеме да ви помогнеме да стекнете предност со нашата 100% рециклирачка амбалажа?

 • Пакувањето што го дизајнираме може целосно да се рециклира и прилагоди на вашите потреби.
 • Картонот е направен од хартиени влакна кои лесно може да се рециклираат, рециклирање кое денес е широко распространето.
 • Ќе ви помогнеме да се издвоите од конкуренцијата со атрактивен и интелигентен дизајн. Фактот дека амбалажата може да се рециклира нема никакво влијание врз дизајнот на истата.
 • Нашето 100% рециклирачко решение значи дека нема отпад, односно искористената амбалажа се враќа како нов производ од хартија.

Како го правиме тоа?

 • Повеќето одлуки во врска со влијанието на пакувањето врз животната средина се носат во фазата на дизајнирање.
 • 700-те дизајнери и иноватори на DS Smith ги разбираат вашите потреби и ги применуваат принципите за циркуларен дизајн во процесот на дизајнирање на пакувањето.
 • Ние се стремиме да обезбедиме дека секој дизајн може целосно да се рециклира и да биде направен само од хартија
 • Користејќи ги нашите метрики за циркуларен дизајн, можете лесно да ги согледате резултатите со споредување на перформансите на циркуларноста на вашите избрани дизајни.

Со мерење на еколошките перформанси со помош на нашите метрики за циркуларен дизајн, лесно ќе согледате резултати

Зошто е важно за Циркуларната Економија амбалажата да може да се рециклира во целост?  

 • Рециклирањето е од витално значење за транзицијата кон циркуларната економија и секој може да помогне - од производители на амбалажа и сопственици на брендови до потрошувачи.
 • Првиот принцип на кружната економија е отстранување на отпадот и загадувањето - рециклирањето ја претвора искористената амбалажа во ресурс
 • Друг принцип на циркуларната економија е одржување на материјалите што се користат – хартиените влакна во нашите решенија за пакување може да се рециклираат до 25 пати, како би можеле да се создадат нови производи.

Како можете да го започнете циклусот ?

Започнете го циклусот заедно со нашите дизајнери за да создадете 100% одржливо решение што може да се рециклира, што ги задоволува вашите деловни потреби и цели за одржливост.

Дозволете  DS Smith да биде вашиот влез во Циркуларната економија. 

Дознајте како можеме да го направиме вашето пакување 100% одржливо.