Метрики на циркуларен дизајн

Најсовремена алатка за одржливост на вашето пакување

По лансирањето на нашите Принципи на Циркуларен Дизајн, развивме метрика за циркуларен дизајн на пакување. Со оваа пионерска алатка, можеме да ја оцениме и споредиме одржливоста на дизајните на пакувањето преку 8 различни индикатори. Метриката за циркуларен дизајн - прва во индустријата - дава јасна идентификација на перформансите за одржливост на дизајнот на пакувањето и каде да се насочи нашето внимание.

Водич за метрика на циркуларен дизајн

Преземете го овој информативен водич за сеопфатно објаснување на метриката за кружен дизајн, придобивките и применетите студии на случај.

Што тоа значи за вас?

 

Метриката за циркуларен дизајн ќе ви овозможи да ги поттикнете перформансите на одржливоста на пакувањето со помош на: 

  • Намалување на отпадот и загадувањето
  • Задржување на материјалите и производите во употреба подолго
  • Обновување на природните системи.

Нема потреба да правите компромиси во поглед на:

  • Заштита на вашите производи.
  • Поефикасен синџир на снабдување.
  • Зголемување на вашите еколошки перформанси
  • Подобро корисничко искуство на клиентите

Со разбирање на вашиот бизнис и вашиот синџир на снабдување, можеме да ги дизајнираме вистинските решенија за пакување за вашиот бизнис.