innovative packaging

Иноватори

Во DS Smith, иновацијата се раководи од вашите потреби.

Дизајнерите од DS Smith работат со нашите клиенти за да ги разберат нивните потреби, било да се работи за зголемена продажба, намалени трошоци или управување со ризиците, и го користат тоа разбирање за да ја развијат вистинската амбалажа.

Во хиперконкурентен пазар, ниедна компанија не може да си дозволи да мирува. Ние развивме решенија по мерка кои ќе им помогнат на вашите производи да извлечат максимум од новопојавените трендови и да бидат подготвени за промени во иднина.

Ние се гордееме што развиваме постојан тек од иновации. Овде може да најдете некои од нашите најдобри иновации.