Информации за добавувачите и купувачите

Нашите добавувачи играат важна улога во исполнувањето на нашата мисија како бизнис, поради што работиме заедно за да обезбедиме одговорни и правични набавки.

Посветени сме да обезбедиме дека нашите добавувачи ги исполнуваат истите стандарди што ги применуваме за нашите сопствени операции.