AIR Banners_homepage_2000x850px v MK.png

Амбалажа за намалување на деловните трошоци

Ние секојдневно им помагаме на нашите клиенти да ги елиминираат непотребните трошоци. Тоа е моќта на амбалажата, да се постигне ефикасност во секоја фаза од синџирот на набавка.

Било да се работи за дизајнерска амбалажа за продуктивност на линијата за пакување, за да се заштититат производите од оштетување или најдобро да се искористи просторот, со парите на клиентите се однесуваме како да се наши.

Всушност, поседувањето на просторот може да понуди исклучителна можност.  Секогаш кога амбалажата ќе ги оптимизира товарењето и дистрибуцијата на палетите, потребен е помал простор за складирање, се намалува ракувањето и се скратуваат патувањата за испорака.

Пприказната не завршува тука. 

На пример, нашето агилно размислување за амбалажата им овозможува на FMCG, B2B и индустриските клиенти да се справат со новите промени во барањата во синџирот на набавка, но да го направат со соодветен трошок.

Во исто време, ги решаваме основните работи за сигурна амбалажа и партнрество во набавка на пакети, што е основа за успешни трговски врски.

Со постојано вложување во дизајнери, инженери, специјалисти и вистински технологии, ние сме во потрага по уште поголема ефикасност на синџирот на набавка за нашите клиенти.  Нашите стратези за амбалажа го наеруваат ова  Supply Cycle Thinking, затоа што резултатите се постигнуваат повторно и повторно, секојпат кога ќе се спакува производот.

Ако сакате да дознаете повеќе за тоа како да ги намалите трошоците со иновативна амбалажа, стапете во контакт или прочитајте повеќе за клиентите на кои веќе им помагаме.