your-results.jpg

Вашите резултати

Стратезите за амбалажа на DS Smith работат напорно за да развијат амбалажа што дава резултати. Кога зборуваме за резултатите, мислиме на вашите резултати, вашите постигнувања, благодарение на иновативната амбалажа што сме ја развиле заедно.

Било да сме работеле со вас само на една фаза од синџирот на набавка или да ја решаваме секоја фаза, резултатите доаѓаат со тек на време, секојпат кога ќе се спакува производот – ова е Размислување за циклусот на набавка на дело.

Нашите стратези за амбалажа постојано се трудат да им помогнат на нашите потрошувачи  да ја зголемат продажбатада ги намалат трошоците и да управуваат со ризиците. Сакаме да споделиме со вас некои од начините на кои го правиме тоа и некои од водечките компании со кои сме го направиле тоа.