Стратези

Стратезите за амбалажа на DS Smith работат заедно со клиентите за да испорачаат вредност преку исклучително работење на амбалажата во секоја фаза од циклусот на набавка. Какви и да се вашите потреби за амбалажа, ние ќе ви помогнеме да ја зголемите продажбата, да ги намалите трошоците и да управувате со ризиците.