CPO Banners_homepage_2000x850px v MK.png

Амбалажа која ќе ви помогне да управувате со деловниот ризик

Во свет кој постојано се менува, нашите клиенти настојуваат да управуваат со ризикот, да се приспособат на иднината и мудро да ги користат ресурсите. Вистинската амбалажа прави голема разлика при заштитата на вашиот бизнис, регулаторното усогласување и одржливите деловни практики.

Заедно со нашите клиенти ги истражуваме промените што влијаат врз нив, било во синџирите за набавка, продажните канали, форматите за малопродажба или барањата на нивните потрошувачи.  Со дизајнирањето амбалажа како одраз на тие промени, ние им помагаме на клиентите да ја заштитат продажбата и да се развијат за иднината. 

Секојдневно им помагаме на клиентите да се справуваат со ризиците во целиот синџир на набавка.  Вистинската амбалажа спречува појава на отпад и загуба во продажбата, придонесува за поздрави работни практики и овозможува да се задоволат барањата за контакт со храната и другите регулаторни барања.

Одржливите практики и најдобрата употреба на ресурсите се клучни за секој бизнис

Амбалажата придонесува во голема мера – на пример, секогаш кога амбалажата ќе ги оптимизира товарањето и дистрибуцијата на палетите, потребен е помал простор за складирање и се скратуваат патувањата за испорака. 

Освен тоа, брановидната картонска амбалажа може да се рециклира, а DS Smith е меѓународен лидер во бизнисот за рециклирање. Може да бидете сигурни дека нашите хартии се од добар извор и дека дизајнираме амбалажа за оптимална сигурност со материјал не повеќе од потребното. 

Ние нудиме практичен совет, каде и да сте сместени во Европа. Ако сакате да дознаете повеќе за тоа како да управувате со ризикот со амбалажа, тогаш стапете во контакт или прочитајте повеќе за клиентите на кои веќе им помагаме.