Општи одредби и услови

Нашите општи правни услови и одредби се применливи за нашите добавувачи на стоки и/или услуги на DS Smith Plc и нашите подружници (колективно, „DS Smith“).