multi-material packaging

Амбалажа од повеќе материјали

Направена за транспорт на течности, опасни супстанции или кршливи предмети, нашите решенија обезбедуваат водоотпорност и оптимална заштита за вашите производи.

Нашите производи за композитна амбалажа особено се соодветни за кршливи производи во е-трговијата и индустриските сектори. Комбинираме различни материјали (како што се: PE, обвивка со воздушни балончиња, муслин, мрежа и хартија) со нашата брановидна амбалажа, а истовремено нудиме големо ниво на флексибилност во однос на различни формати (од пакети до амбалажа со големи димензии).

Користиме палета специфични материјали (PE, вовлекувачки PE, алуминиум полиестер, хартија) во нашите решенија за брановидна амбалажа за транспорт на гломазни производи или друг болнички отпад (DASRI). Нудиме голем број техники за затворање и систем за следење за производи за пакување што се доверливи и безбедни.