vision.jpg

Нашата визија

Нашата визија е да станеме лидер во областа на рециклирана амбалажа за стоките за широка потрошувачка.

Сакаме да станеме доверлив и стратешки партнер со нашите потрошувачи со тоа што ќе даваме иновативни решенија за пакување за сите нивни потреби. Тоа ќе го постигнеме така што секојдневно ќе ги живееме нашите вредности.
 

Нашите вредности

  • Да бидеме грижливи: се гордееме со тоа што го работиме и се грижиме за нашите потрошувачи, нашите луѓе и светот околу нас.
  • Да бидеме доверливи: секогаш може да ни верувате дека ќе ги оствариме нашите ветувања.
  • Да бидеме целосно посветени: не се плашиме на констуктивен начин да се предизвикаме себеси, а и останатите  за да најдеме подобар начин за напредок.
  • Да реагираме брзо: бараме нови идеи и разбирање и брзо ги постигнуваме .
  • Да бидеме истрајни: ние ги завршуваме работите.
Во секој спроведен процес нудиме интегрирани решенија кои му служат на целиот циклус на набавки, а нашите стратези за амбалажа и штандови cоздаваат едноставност во инаку сложениот свет.