Food contact packaging for cake, pizzas and fish

Контакт со храна

Нашата сеопфатна палета на амбалажа во контакт со храна опфаќа кутии, фиоки за храна, фиоки за пица и кутии за пица.

Нашата палета на амбалажа во контакт со храна се произведува во средни и големи серии, во зависност од бараната форма и декорација. Сертифицирани сме од BRC/IoP© и имаме одобрување од Клубот M.C.A.S. (Matériaux pour Contact Alimentaire Santé) за производство на амбалажа што доаѓа во директен контакт со храна.

Food contact packaging and corruagted food trays