IC-Pessione.jpg

Кој треба да го посети?

Доколку ставот за „доволно добро“ никогаш не е доволно добар или ако оставате ваш впечаток со подобрување на работите, тогаш вие треба да го посетите центарот на влијание.

Без оглед на вашиот интерес – маркетинг, продажба, одржливост, дистрибуција, логистика и набавка – центарот на влијание нуди уникатно доживување за иновација и инспирација.

Исто така, вашите колеги ќе ви помогнат да научите повеќе од искуството. Нивното знаење и увид може да ги збогатат дискусиите и препознавањето на можностите.  Во центар на влијание можете да ги споделите искуството, знаењето и вештините на сопствениот тим. 

Со заедничко разбирање и поделен увид, вашата амбалажа ќе еволуира за да ги задоволи вашите потреби и потребите на вашите колеги. Така е подобро за крајната цел. Токму така размислувањето за циклусот на набавка ги дава најдобрите резултати.