designers-at-work2.jpg

Центар PackRight

Нашите центри PackRight се местата каде што ги засукуваме ракавите заедно со вас и заедно носиме инспирација од таблите за цртање до фабриките.

Нашите вешти и искусни дизајнери и инженери ги користат нашиот процес од 4 чекори, како и најновите технологија и алатки за да испорачаат решенија по мерка.  Овие решенија по мерка се фокусирани на ефикасноста на синџирот на набавка и зголемување на можностите за подобрување на продажбата, намалување на трошоците и управување со ризиците.

Нашите стотина дизајнери ширум Европа ги споделуваат најдобрите практики и иновации со помош на уникатна софтверска платформа во рамките на целата компанија со што клиентите може да пристапат до најновите размислувања.

  • Contact
  • Services
  • More

Ние не даваме само одговор на постоечките предизвици од нашите клиенти. Проактивно одиме кај клиентите со нови иновации кои ќе им помогнат да ги искористат новите можности.

Нашиот пристап PackRight за оптимална амбалажа

 Критериумите за успех на PackRight секогаш се договараат на почеток: сакате да ја зголемите продажбата, да ги намалите трошоците или да управувате со ризикот? Без оглед на критериумите, производот е секогаш ист: нов дизајн на амбалажата, тестиран и произведен заедно со вас, според вашите потреби, вашиот циклус на набавка, вашите стратешки цели. 

  • Доживејте ја нашата структурирана работилница за да искористите повеќе придобивки од вашата амбалажа
  • Ќе составиме посветен тим од стручњаци според вашите потреби
  • Заедно ќе ги дефинираме конкретните области за оптимизирање и критериумите за успех
  • Вие и нашите специјалисти за амбалажа ќе работите заедно на развивање на вистинската амбалажа според вашите приоритети