Podanie

Plagáty musia odoslať zamestnanci spoločnosti DS Smith, rodič alebo opatrovník.

Nahratá položka má byť oskenovanou kópiou, fotografiou plagátu alebo elektronickým súborom.  V nahratom súbore nesmú byť žiadne fotografie detí.

Plagáty musia byť odoslané na adresu internal.communications@dssmith.com.

Pri podávaní plagátu budeme potrebovať nasledujúce informácie*:

  • Názov plagátu
  • Krstné meno dieťaťa
  • Vek dieťaťa (v číslach)
  • Celé meno zamestnanca (rodič alebo opatrovník)
  • Krajinu, v ktorej je zamestnanec činný (rodič alebo opatrovník)
  • Miesto prevádzky, v ktorej je zamestnanec činný
  • Popíšte pomocou 200 slov alebo menej, o čom plagát je a prečo je to dôležitou témou pri udržateľnosti nášho vplyvu na životné prostredie, napríklad: "Tento plagát je o používaní menšieho množstva vody zatvorením kohútika počas umývania si zubov a sprchovania sa namiesto kúpeľa. Je to dôležité, pretože momentálne používame príliš veľa vody, ktorá je životne dôležitým zdrojom pre zachovanie a prežitie sveta okolo nás."

Záznamy môžete tiež poslať na adresu uvedenú nižšie s priloženou poznámkou, ktorá má obsahovať údaje uvedené vyššie.

Poštová adresa: Annabelle Dove, DS Smith Plc, 350 Euston Road, London, NW1 3AX. Anglicko.

*Osobné údaje, ktoré od vás získame, budú použité len na účely súťaže. Budeme ich používať na identifikáciu a informovanie víťazov a na internú a externú komunikáciu o výzve. Dáta budeme uchovávať len 12 mesiacov po uzavretí súťaže, teda od 11. marca 2019. Rodič alebo opatrovník dieťaťa musí udeliť dieťaťu povolenie zúčastniť sa súťaže a plagáty by mal predložiť do súťaže dospelý, ktorý obdržal toto povolenie. Rodičia a opatrovníci môžu kedykoľvek zrušiť svoj súhlas pre spoločnosť DS Smith s uchovávaním a používaním zhromaždených osobných údajov. Akékoľvek otázky alebo žiadosti o zrušenie súhlasu by mali byť smerované na adresu internal.communications@dssmith.com