Starostlivosť o našich zamestnancov a komunity

Naši zamestnanci

Uvedomujeme si, že svoju víziu byť vedúcim európskym stratégom v oblasti obalov môžeme dosiahnuť len s angažovanými a dobre podporovanými zamestnancami. Sme presvedčení, že naše odborné znalosti v celom dodávateľskom cykle, zrelosť nášho obchodného modelu a najmä rodokmeň v oblasti dodávky uzavretej recyklácie na mnohých veľkých a etablovaných trhoch znamenajú, že máme jedinečnú pozíciu na uspokojenie potrieb rastúcej populácie. Veríme, že prínos, ktorý môžeme urobiť, stojí za to a že naše úsilie bude najlepšie zamerané na navrhovanie, inovácie a výrobu najlepších obalových riešení, ktoré sú vyrobené na základe požiadaviek každého zákazníka. Poskytujeme priame zamestnanie a živobytie pre približne 26 000 ľudí na celom svete a prostredníctvom našich dodávateľov a zákazníkov ovplyvňujeme blahobyt pre ešte väčšie komunity.

Zaviazali sme sa zaistiť, aby naši zamestnanci pracovali v bezpečnom, spravodlivom a produktívnom prostredí. Náš prístup a očakávania od našich zamestnancov staviame na našich piatich hodnotách DS Smith. Naši zamestnanci majú dvojakú úlohu. Prostredníctvom ich každodenného správania a činností nám pomáhajú plniť náš sľub byť najudržateľnejšími, najinovatívnejšími a komerčne najúspešnejšími stratégmi v oblasti balenia na všetkých našich trhoch. Každý z nich je ambasádorom našich hodnôt a ich interakcia so zákazníkmi, dodávateľmi a širšou komunitou je rovnako dôležitá ako ich práca v našich továrňach a papierňach.

Zistite viac o našich zamestnancoch >

Naše komunity

Aj keď priamo ovplyvňujeme životy približne 32 000 zamestnancov, rozsah nášho podnikania a náš spoločný prístup znamenajú, že sme schopní zvládnuť veľké výzvy, ktorým čelia širšie komunity, v ktorých pôsobíme a v ktorých naši zamestnanci žijú. Ako starostlivá a zodpovedná firma spolupracujeme s našimi miestnymi komunitami. Naši zamestnanci, ktorí sú naplnení podnikateľským duchom, neustále hľadajú riešenia. Vážime si, že naši zamestnanci využívajú svoje schopnosti na podporenie budúcnosti miestneho životného prostredia.

V predchádzajúcich rokoch bola komunitná činnosť vo forme získavania finančných prostriedkov, dobrovoľníctva, charitatívnej podpory a ďalších aktivít primárne vedená závodmi a zamestnancami.  Tento prístup bol do značnej miery úspešný. Keďže ako podnik stále rastieme, chápeme, aké dôležité je byť v tejto oblasti strategickejší.

Zistite viac o našich komunitách >