Prečo DS Smith PaPillOn znižuje vaše náklady?

Vývoj produktov DS Smith PaPillOn bol inšpirovaný skutočnými potrebami trhu: všetky spoločnosti neustále hľadajú úspory a príležitosti prevádzkovať výrobu a/alebo distribúciu produktov čo najefektívnejším spôsobom z hľadiska nákladov.

Jasné a jednoduché procesy, nízke riziko pri získavaní obalových položiek, ukazovatele/náklady súvisiace s udržateľnosťou, ideálne špecifikácie primárnych a sekundárnych obalových položiek, to všetko prispieva k úspechu našich zákazníkov. Možno ste už počuli tieto alebo podobné otázky súvisiace s vašimi logistickými podmienkami:

  • Koľko vás to stojí, ak je vaša výrobná oblasť citlivá na kvalitu vzduchu?

Ako uzavrieť nečistoty, prach, aby ste udržali správne podmienky pre vašu výrobu (riziko elektrostatického výboja, riziko mikroorganizmov, špiny a prachu)? Prebaľujete suroviny a hotové výrobky pred a po vašej výrobnej časti?

Paleta DSS PapillOn môže byť voliteľným riešením na elimináciu dodatočnej opätovnej paletizácie a všetkých súvisiacich nákladov!

Otestujte paletu DSS PaPillOn a/alebo horný kryt DSS PaPillOn pre vašu výrobnú oblasť.

  • Koľko Vás stojí dostať vždy rovnakú kvalitnú drevenú paletu za rovnakú cenu?

Ako zabezpečíte, aby vlhkosť drevenej palety bola vždy bezpečne pod 22%? Ako môžete fixovať cenu v prípade obmedzeného prístupu k drevnej surovine alebo na nestabilnom trhu s cenami dreva? Koľko Vás stojí, aby ste predišli reklamácii zákazníkov z dôvodu „čiernych” drevených paliet, infikovaných mikroorganizmami?

DS Smith PaPillOn je vyrobená z papiera, nepotrebuje sušenie, tepelné spracovanie a suroviny sú dostupné na stabilnom trhu. Okrem toho používanie riešení DS Smith PaPillOn znamená menšie riziko reklamácií alebo manipulácie s vrátenými materiálmi.

  • Koľko Vás stojí dodanie vašich produktov zákazníkom alebo partnerom tou „najzelenšou cestou”?

Očakáva sa od Vás, aby ste si uvedomovali environmentálnu stopu svojich aktivít? Koľko stojí vašich zákazníkov manipulácia s paletami alebo ich likvidácia?

DS Smith PaPillOn je vyrobená z recyklovaného papiera a možno ju znova recyklovať ako ktorýkoľvek iný papierový výrobok a preto je aj cenovo výhodná. Navyše je to Vaše zelené riešenie.

  • Koľko Vás stojí balenie vášho produktu do kovových alebo drevených obalov?

Máte komplikovaný proces balenia alebo máte pocit, že Vaše kontajnerové balenie je príliš drahé na jednosmernú zásielku?

Kontajnerové riešenia DSS PaPillOn môžu byť optimálnou a tiež cenovo výhodnou alternatívou na nahradenie vášho súčasného balenia.

  • Koľko vás stojí, keď drevená paleta alebo horný kryt spôsobí zranenie alebo potrebuje opravu/výmenu, aby sa predišlo nehodám?

Páči sa vašim zamestnancov dvíhať 22 kg? Nosia radi pracovné rukavice? Spôsobujú malé, polámané drevené kúsky nejaké problémy vo vašej výrobe alebo ohrozujú kvalitu vášho produktu? Produkty DS Smith PaPillOn sú ľahké, ľahko sa s nimi manipuluje a na ich zostavenie bolo použité iba lepidlo.

Vyššie uvedené otázky sú len niektoré z tých, ktoré stojí za to s nami prediskutovať. Zvážte svoje problémy a povedzte nám o nich! DS Smith PaPillOn vám môže poskytnúť lepšie riešenie, my Vám povieme prečo.