O nás

Nová definícia obalov pre meniaci sa svet

Pôsobíme v meniacom sa svete a preto sa vždy sústredíme na budúcnosť. Mestá, veľkomestá a celé obyvateľstvo sa mení rýchlo. Rast digitálnych technológií predstavuje revolúciu v spôsobe života a nakupovania. Stále viac očakávame, že budeme nakupovať výrobky šité na mieru presne pre nás, kedykoľvek a kdekoľvek a so spôsobom dodania, ktorý vyhovuje našim rušným životným štýlom. Chceme viac možností a pohodlia, ale s menším dopadom na okolitý svet.

Znamená to pre nás mnoho príležitostí, ale tiež požaduje nový spôsob myslenia. Ako dodať viac produktov bez toho, aby zvýšené množstvo vozidiel ešte viac zaťažilo naše mestá? Ako doručiť domov viac tovaru bez toho, aby sme ľudí zaťažili prebytočnými obalmi? Ako sa vedia spoločnosti prispôsobiť novým spotrebiteľským návykom, a pritom fungovať hladko a efektívne? Ako môžeme sprístupniť produkty cez hranice, a zabezpečiť ich konzistentnosť vždy a všade?

O nás
Naším cieľom je pomôcť zákazníkom reagovať na meniace sa nákupné návyky pomocou udržateľných obalových riešení, ktoré naša spoločnosť potrebuje

Potrebujeme nový prístup k baleniu a silné líderstvo v našom priemysle. To je to, čo nás vedie a preto máme spoločný prístup – vytvoriť novú definíciu obalov pre meniaci sa svet.

Sme odlišní, pretože vidíme, že balenie môže zohrávať dôležitú úlohu v meniacom sa svete. Navrhujeme a vyrábame inovatívne, trvalo udržateľné obalové riešenia, ktoré naša spoločnosť potrebuje, čím pomáhame našim zákazníkom reagovať na meniace sa spotrebiteľské návyky.

Náš účel poháňa naše štyri strategické ciele

Očariť našich zákazníkov

Prostredníctvom vynikajúcich výsledkov, keďže zvyšujeme ich predaj, znižujeme ich náklady a riadime ich riziká.

Využiť potenciál našich ľudí

Prostredníctvom bezpečného pracovného prostredia, kde každý kolega môže používať a rozvíjať svoje schopnosti a nápady.

Zdvojnásobiť našu veľkosť a ziskovosť

Podporou prevádzkovej dokonalosti, zvyšovaním nášho podielu na trhu a expanziou na nové trhy.

Byť lídrom v udržateľnosti

Prihliadnutím na udržateľnosť pri našich rozhodnutiach a zvyšovaním našej platformy na recykláciu.

Máme jasne definované hodnoty, ktoré by si mali naši zamestnanci osvojiť a žiť podľa nich:

STAROSTLIVOSŤ.  Sme hrdí na to, čo robíme a staráme sa o našich zákazníkov, našich ľudí a svet okolo nás.

NÁROČNOSŤ. Nebojíme sa čeliť konštruktívnym výzvam, ak ide o to, ako meniť veci k lepšiemu.

SPOĽAHLIVOSŤ. Môžete sa spoľahnúť, že svoje záväzky vždy dodržíme.

VNÍMAVOSŤ. Hľadáme nové nápady a riešenia a rýchlo reagujeme na nové príležitosti.

VYTRVALOSŤ. Vždy všetko dokončíme.

Náš účel - Nová definícia obalov pre meniaci sa svet
Náš účel poháňa naše štyri strategické ciele

Podľa týchto hodnôt prijímame rozhodnutia a formujeme naše firemné politiky a postupy, ovplyvňujúce individuálne správanie zamestnancov aj organizačnú štruktúru. Správne hodnoty musia rezonovať s našim správaním. Musia odrážať to, v čo skutočne veríme a čo skutočne robíme. Práve preto bolo naším cieľom identifikovať hodnoty, ktoré si naši zákazníci vedia osvojiť a žiť podľa nich.