Obchodný model

Náš obchodný model je zameraný na udržateľné balenie. Naše poznatky a inovácie používame na navrhovanie optimálnych obalov pre našich zákazníkov. Vyrábame ich podľa najvyšších štandardov.

Aby sme podporili výrobu vysoko kvalitných a nákladovo efektívnych obalov z vlnitej lepenky, vyrábame papier, recyklujeme, aby sme získali vlákna pre ďalšiu výrobu. Navrhujeme a vyrábame špeciálne ľahký papier, aby sme vyrobili obaly s čo najlepšou kvalitou, ale z čo najmenšieho množstva vlákien.

Obchodný model DS Smith
Prehľad nášho obchodného modelu – cirkulárne podnikanie, zamerané na udržateľné balenie.

Náhľad

Spolupracujeme s mnohými poprednými značkami z oblasti FMCG, veľkými maloobchodníkmi a poprednými priemyselnými spoločnosťami. Obchodovanie vo veľkom s rôznymi národnými podnikmi v kombinácii s našimi vlastnými odbornými znalosťami znamená, že máme vedomosti o tom, ako meniace sa spotrebiteľské a maloobchodné trendy ovplyvňujú úlohu a používanie obalov. Prezentujeme naše zistenia a skúsenosti v našej sieti 9-tich Impact Centier, ktoré majú za úlohu inšpirovať našich zákazníkov a pomôcť im pochopiť, ako im obaly môžu pomôcť zvýšiť predaj, znížiť náklady a minimalizovať riziká.

Inovácia

Inovácia v obalovom dizajne môže zákazníkom pomôcť zvýšiť predaj (ako napríklad SalesFront®), znížiť náklady (ako napríklad Trayzer®) alebo minimalizovať riziká (ako napríklad blokovacie a tzv. non-tip systémy). Naši dizajnéri spolupracujú so zákazníkmi, aby vytvorili inovatívne obalové riešenia, ktoré budú spĺňať ich požiadavky. Osvedčené postupy sa zdieľajú a dizajnéri sú koordinovaní vo všetkých našich regiónoch.

Sme tiež vývojármi v používaní ľahkej vlnitej lepenky v programe s názvom „PACE“. Máme patentovanú technológiu na testovanie pevnosti vlnitej lepenky, to pri výrobe znamená, že môžeme použiť požadovanú optimálnu hmotnosť papiera. Okrem toho vyvíjame inovatívne strojové riešenia, ktoré vyrábajú obaly pre e-obchody - rýchlo a presne na mieru. Výrazne sa tým znižujú náklady na logistiku a zlepšuje sa tým udržateľnosť pre našich zákazníkov.  

Výroba

Vyrábame papier a obaly z vlnitej lepenky na vysokej úrovni, profesionálne navrhnuté presne na požadovaný účel. Vyrábame vlnitú lepenku, z ktorej sa následne vyrábajú obaly, vyseknú sa do požadovaného tvaru, zlepia sa, potom sa robí potlač a nakoniec sú obaly stohované plocho na seba, prepravované na paletách k zákazníkom, kde obaly zložia a naplnia ich tovarom. Naše papierne vyrábajú vlnitú lepenku z recyklovaných vlákien už použitých obalov (old corrugated cases - OCC) na Testliner a z buničiny na Kraftliner.

Dizajn

Pomocou siete 36-tich PackRight centier navrhujeme obaly, ktoré spĺňajú požiadavky našich zákazníkov a to na všetkých úrovniach dodávateľského reťazca, vrátane výrobného procesu, logistiky a marketingu. Aby sme našli optimálne riešenie, spolupracujeme s našimi zákazníkmi na multidisciplinárnom základe.