Dosahujeme ciele stratégie udržateľnosti teraz, aby sme boli lídrami v budúcnosti

Podnikáme kroky dnes, aby sme sa stali vodcami v prechode na nízkouhlíkové obehové hospodárstvo.

V spoločnosti DS Smith je udržateľnosť neoddeliteľnou súčasťou nášho obehového obchodného modelu a najväčší pozitívny vplyv môžeme dosiahnuť tým, že pomôžeme vytvoriť nízkouhlíkové obehové hospodárstvo. Je to cesta, na ktorej sme so zákazníkmi a kolegami už viac ako desať rokov.

Keď sme v roku 2020 spustili našu stratégiu udržateľnosti Now & Next, stanovili sme si ambiciózne krátkodobé a dlhodobé ciele, ktoré potvrdili náš záväzok k obehovému hospodárstvu a náš cieľ predefinovať obaly pre meniaci sa svet.

Naša stratégia udržateľnosti Now & Next zahŕňa ašpirácie pre "teraz" a pre "budúcnosť", pričom sa zameriava na výzvy udržateľnosti, ktorým čelíme dnes, ako aj na tie, ktoré budú mať vplyv na budúce generácie. To nám umožňuje viesť prechod na nízkouhlíkové obehové hospodárstvo.

Sme hrdí na pokrok, ktorý sme doteraz dosiahli v spolupráci s našimi zákazníkmi, dodávateľmi a komunitami. Sme na dobrej ceste k dosiahnutiu našich ambicióznych cieľov a v niektorých prípadoch aj v predstihu.

Naša stratégia udržateľnosti "Now & Next" - Podnikáme kroky dnes, aby sme sa stali vodcami v prechode na nízkouhlíkové obehové hospodárstvo.

Svet a to, čo je potrebné na dosiahnutie vedúceho postavenia, sa neustále mení a naša stratégia sa

Vidíme obrovskú príležitosť na zavedenie nových spôsobov myslenia do praxe vo všetkých oblastiach nášho zamerania: obehové hospodárstvo, karbón, ľudia a komunity a príroda.

Stratégia udržateľnosti Now & Next | Naše oblasti záujmu