Vedenie cirkulárneho hospodárstva

Náš svet sa rýchlo mení a zmeny nastávajú čoraz rýchlejšie. Cirkulárne a zdieľané ekonomiky, spustené novou generáciou uvedomelejších spotrebiteľov, spochybňujú status quo. Vytvorili sme cirkulárne podnikanie zamerané na udržateľné obaly.

Nadácia Ellen MacArthur Foundation

Nadácia Ellen MacArthur bola založená v roku 2010. Jej cieľom je urýchliť prechod na cirkulárne hospodárstvo. Od svojho vzniku sa charita stala globálnym vodcom myslenia a ovplyvnila firmy po celom svete, ktoré zaradili cirkulárne hospodárstvo na svoj denný poriadok. Zistite, ako naše partnerstvo s nadáciou Ellen MacArthur urýchľuje našu činnosť v cirkulárnom hospodárstve a ako podporuje inovácie v celom našom podnikaní.

Prípadové štúdie

Naša redakcia obsahuje veľa prípadových štúdií, ktoré podrobne popisujú, ako podporujeme obehové hospodárstvo pomocou inovatívnych a udržateľných obalových riešení.

Cirkulytika/Obehovosť

„Cirkulytika“, vyvinutá nadáciou Ellen MacArthur je najkomplexnejší nástroj na meranie obehovosti. Tento nástroj má pomôcť organizáciám zistiť, či sú dostatočne pripravené a budú úspešné pri prechode na cirkulárne hospodárstvo. Na vývoji cirkulytiky/obehovosti sme spolupracovali s malým počtom globálnych partnerov a s EMF.

Infogragika

“Transformácia uličky supermarketu” je názov správy zhotovenej v spolupráci s White Space – poprednou poradenskou spoločnosťou v oblasti stratégie rastu.