Testy výkonu ESG a udržateľnosti

V DS Smith si vážime možnosť nechať si náš výkon posúdiť externými organizáciami a porovnávacími testami.

Naďalej sa podriaďujeme širokému spektru platforiem tretích strán s dobrou reputáciou, aby sme celému radu zainteresovaných strán demonštrovali náš trvalý silný výkon v oblasti udržateľnosti. Tie zahŕňajú:

MSCI

Od roku 2012 sa zúčastňuje na každoročnom hodnotení MSCI (aktuálne hodnotenie - A-grade)

EcoVadis

Od roku 2014 sa zúčastňuje na každoročnom hodnotení Eco Vadis (aktuálne hodnotenie - platina)

Circulytics

Hodnotenie: A-

CDP

Zúčastňuje sa každoročného predkladania CDP od roku 2010 (Aktuálne hodnotenie: Zmena klímy B; Lesy B; Bezpečnosť vody A-)

DJSI

Hodnotenie: 67

FTSE4Good

Od roku 2012 je súčasťou každoročného globálneho indexu FTSE4Good

ISS

Hodnotenie: "Prime’" B-

LSE Green Economy mark

Ocenené Londýnskou Burzou – akreditácia novej zelenej ekonomiky

Sedex

Člen AB Sedex od roku 2014

Iniciatíva: Support the Goals

Hodnotenie 4 hviezdičkami z 5 za našu podporu cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN (SDG)

Sustainalytics

Účasť na ročnom hodnotení ESG SustainAlytics (aktuálne hodnotenie - 13.1 "nízke riziko")

Globálny pakt OSN

Člen Globálneho paktu OSN od roku 2013

WWF

Od roku 2015 je súčasťou každoročného indexu environmentálnej papierenskej spoločnosti WWF (EPCI)