Optimalizujte svoje obaly

Balenie, ktoré podporí efektívnosť vášho podnikania

Navrhujeme balenie, ktoré zabezpečuje potrebnú kvalitu a výkon, ale bez plytvania zbytočnými zdrojmi.

Nerobíme kompromisy medzi ochranou vašich produktov a zefektívnením vášho celého dodávateľského reťazca. My dokážeme oboje!

Pochopením vášho podnikania a dodávateľského reťazca navrhneme správne obalové riešenia pre vaše potreby. Zabezpečíme optimálnu ochranu s balením zo správneho množstva obalového materiálu, ktoré je dokonale navrhnuté tak, aby optimalizovalo celý váš dodávateľský reťazec.

Výhody

  • 700 dizajnérov a inovátorov spoločnosti DS Smith rozumie vašim potrebám a pri navrhovaní aplikujú princípy Circular Design (Princípy cirkulárneho/kruhového dizajnu).
  • Dodávame obalové riešenia, ktoré spĺňajú výkonnostné požiadavky vždy a všade, a so správnym množstvom materiálu.
  • Naše návrhy inteligentných obalov šetria zdroje s použitím menej obalového materiálu, znižujú emisie CO2 v celom dodávateľskom reťazci a posilňujú váš environmentálny výkon.
  • Zefektívňujeme logistiku a skladovanie s optimalizovaním obalových materiálov a obalových dizajnov.
  • Pomocou metódy Circular Design Metrics si môžete jednoducho porovnať výsledky vašich obalových rozhodnutí z hľadiska ich cirkulárnosti.

Porovnanie výkonnosti z hľadiska cirkulárnosti vám umožní jednoducho si vybrať ten najcirkulárnejší dizajn.

Prečo je optimalizácia balenia dôležitá pre cirkulárne hospodárstvo?

Každá malá zmena robí rozdiel. Použitím správneho množstva potrebného materiálu:

  • Chránite prírodné zdroje a znižujete množstvo odpadu.
  • Znižujete emisie CO2.
  • Vytvárate efektívnejší dodávateľský reťazec.
  • Profitujete z optimalizovaného výkonu a kvality balenia.
  • Robíte dobre pre vaše podnikanie a pre planétu.

Ako spustiť cyklus?

Spustite cyklus a ukážeme vám ako optimalizovať vaše balenie, aby zodpovedalo vašim obchodným potrebám a ambíciám v oblasti udržateľnosti.

Dovoľte DS Smith, aby vám otvorilo bránu k cirkulárnemu hospodárstvu.

Zistite ako dokážeme optimalizovať všetky vlákna vo vašich obaloch.