Obehovosť

Znižujeme množstvo odpadu a znečistenia a udržiavame materiály v obehu.

Obehové hospodárstvo eliminuje odpad a znečistenie prostredníctvom dizajnu a udržiava materiály a výrobky v prevádzke dlhšie.

Využívame naše zásady cirkulárneho dizajnu (metódu Circular Design Metrics), aby sme našim zákazníkom pomohli zaviesť obehové hospodárstvo a pomohli im dosiahnuť ich širšie ciele v oblasti udržateľnosti. Tým, že navrhujeme 100% recyklovateľné alebo opakovane použiteľné obaly a pomáhame našim zákazníkom eliminovať ťažko recyklovateľné plasty, držíme materiály v obehu dlhšie.

Zabezpečujeme, aby sa nepoužívalo viac materiálu, ako je potrebné, optimalizujeme obaly pre jednotlivé dodávateľské reťazce, čo znižuje tlak na prírodné zdroje a znižuje množstvo odpadu na skládkach.

Pokračujeme v inováciách v nových oblastiach vrátane skúmania riešení opätovného použitia, aby sme pochopili možnosti, ako udržať naše výrobky dlhšie v obehu.

Naše ciele PRE DNEŠOK:

  • Do roku 2025 optimalizujeme využitie vlákien pre jednotlivé dodávateľské reťazce v 100% našich nových obalových riešeniach.
  • Do roku 2025 pomôžeme našim zákazníkom odstrániť 1 miliardu problémových plastov z regálov supermarketov.
  • Do roku 2025 otestujeme až 5 pilotných testov opätovného použitia a budeme pokračovať vo výrobe 100 % recyklovateľných a opätovne použiteľných obalov.

Naše ciele PRE BUDÚCNOSŤ:

  • Do roku 2030 optimalizovať každé vlákno pre každý dodávateľský reťazec.
  • Do roku 2023 dosiahnuť, aby sa neposielal žiadny odpad na skládky
  • Naším cieľom je, aby do roku 2030 boli všetky naše obaly recyklovateľné alebo znovu použiteľné.

                  Ako to dosahujeme?

Praktické recykľovatelné e-commerce obalové riešenie pre Reckitt

Spojili sme sily so spoločnosťou Reckitt, aby sme inovovali tradičnú plastovú nádobu s práškom Vanish na krabičku Vanish Multipower tabs, ktorá je z jedného kusu, jednoducho sa používa a ľahko sa recykluje. Toto obalové riešenie obsahuje až o 85 % menej plastov*, je navrhnuté tak, aby bol priestor optimálne využitý, s pohodlnou manipuláciou a jednoduchým otváraním a zatváraním. Neobsahuje prebytočné balenie a zlepšuje sa zážitok z rozbaľovania pre zákazníka, pričom obojstranná potlač umožňuje výrazný branding na vnútornej aj vonkajšej strane. Táto inovácia podporuje elektronický obchod a zvyšuje príťažlivosť značky pre mladšie publikum, ktoré má menej času.

* Výpočet zníženia plastových obalov vykonaný spoločnosťou Reckitt v porovnaní s existujúcou plastovou nádobou prášku Vanish s rovnakými dávkami.

Zábavný, recyklovateľný a opakovane použiteľný obal pre PLAYMOBIL

Spolupracovali sme so spoločnosťou PLAYMOBIL na vývoji inovatívneho a udržateľného obalového riešenia elektronického obchodu, ktoré je 100% opätovne použiteľné a recyklovateľné. Riešenie zobrazuje herný svet vytlačený farebne na jednej strane obalu a druhá strana obalu slúži ako prepravný obal, vďaka čomu nie je potrebné ďalšie balenie na prepravu. Krabicu je možné v niekoľkých jednoduchých krokoch prevrátiť a odhaliť farebné balenie PLAYMOBIL, ktoré je vhodné aj ako darček. Napriek vonkajším vplyvom prepravných štítkov je bezchybné balenie vhodné na rozdávanie alebo skladovanie.

Výmena plastových tašiek na potraviny za GreenTote®

Bežným zdrojom problematických plastov pre našich zákazníkov z oblasti rýchloobrátkového tovaru sú plastové tašky a škatule používané na uskladnenie potravín určených na donášku domov. GreenTote® je 100 % recyklovateľný, opakovane použiteľný obal odolný voči vlhkosti. Je k dispozícii v mnohých veľkostiach a unesie trikrát viac potravín ako typická plastová taška. Je to modulárne riešenie, preto zaručuje bezpečnosť a pohodlie pri preprave.

 

Now & Next

Spoznajte naše ďalšie ciele stratégie udržateľnosti Now & Next