Polotovary a balené potraviny

Neustále sa zvyšuje dopyt po hotových jedlách a surovinách, ktoré musia vyhovovať najvyšším bezpečnostným štandardom.

Preto neprestajne prispôsobujeme naše obaly týmto novým trendom smerom k pohodliu a k výrobkom priamej spotreby „on-the-go“.

Odvetvie balených potravín zaznamenalo veľký posun smerom k obalom pre maloobchod. To umožňuje jednoduchú premenu ochranného prepravného obalu na atraktívny obal na vystavenie. 

Majitelia zavedených značiek ako aj rastúce spoločnosti požadujú, aby ich sekundárne obaly spĺňali rovnako vysoké štandardy ako ich primárne obaly.

Naše odborné znalosti v oblasti návrhu obalov pre odvetvie spracovania potravín nám umožňujú poskytovať riešenia zo 100% lepenky alebo kompozitných materiálov. Dokážeme pre vás vyrobiť obaly pre sypké alebo tekuté výrobky, a to v ľubovoľných rozmeroch.