Partnerstvo s nadáciou Ellen MacArthur Foundation

V máji 2019 sme sa stali jedným z mála strategických partnerov nadácie Ellen MacArthur Foundation. Náš obalový priemysel vedieme k cirkulárnej ekonomike, chceli sme spolupracovať s poprednými mysliteľmi, ktorí sa zaoberajú touto témou, aby nám pomohli napredovať v tejto oblasti nám aj našim zákazníkom.

Naša spolupráca s nadáciou Ellen MacArthur Foundation sa zameriava na tri hlavné pracovné prúdy.

Inovácie

S nadáciou spolupracujeme na naplnení našej agendy dizajnu a inovácií v oblasti cirkulárneho hospodárstva. Nadácia prináša množstvo projektov, ktoré majú veľkú hodnotu, prinášajú znalosti a poznatky. Nadácia nám pomáha prezentovať naše príbehy a to prostredníctvom ich globálneho dosahu.

Ako príklad môžeme uviesť HexcelWrap, ktorý bol uvedený v príručke nadácie Ellen MacArthur Foundation “Inovácie proti prúdu” a naše princípy Circular Design boli vyvinuté v spolupráci s nadáciou Ellen MacArthur Foundation.

Zákazníci

Spolupráca s nadáciou nám umožňuje podporovať našich zákazníkov v ich výzvach cirkulárneho hospodárstva. Vieme, že naši zákazníci čelia značným výzvam pri adaptácií na cirkulárne hospodárstvo, cez nahradenie plastov až po recykláciu.

Nadácia Ellen McArthur Foundation poskytla jedinečný pohľad na celý rad významných podujatí zameraných na zákazníkov, ako aj na naše virtuálne workshopy. Tieto spoločné stretnutia boli navrhnuté tak, aby sa vysporiadali s dopadom Covid-19 a ponúkli udržateľnejší prístup k bezkonkurenčnej zákazníckej skúsenosti.

Ľudia

Pre urýchlenie prechodu na cirkulárne hospodárstvo je nevyhnutné, aby ľudia pochopili, čo to vlastne znamená a akú úlohu zohrávajú. Našich zamestnancov vzdelávame v oblasti cirkulárneho hospodárstva pomocou štúdií nadácie Ellen MacArthur Foundation.

Nadácia Ellen MacArthur Foundation nám poskytla školiaci materiál pre všetky kľúčové skupiny vrátane našich rozvojových programov (Globálny vodcovský program, absolventský program a program Aspire). Spolupracovali sme tiež na školení o princípoch Circular Design a vyškolilo sa 700 našich dizajnérov. Taktiež sa školilo celé predajné a marketingové oddelenie, aby lepšie porozumeli cirkulárnemu hospodárstvu a aby vedeli pomôcť našim zákazníkom.

Nádácia Ellen MacArthur Foundation významne prispela k rozvoju našej stratégie udržateľnosti Now and Next, vďaka čomu sme sa stali lídrami v oblasti cirkulárneho hospodárstva.

V duchu nášho partnerstva úzko spolupracujeme s ostatnými členmi, ktorí sú súčasťou siete nadácie Ellen MacArthur Foundation. Odovzdávame si navzájom znalosti, zdroje a podporujeme množstvo prioritných iniciatív.

Kľúčovú úlohu sme zohrali pri vývoji nástroja s názvom “circulytics”, ktorý umožňuje spoločnostiam merať ich “cirkulárne” vlastnosti a pomáha urýchliť prechod na cirkulárne hospodárstvo a tým ho robí skutočným a použiteľným. Všetko je to v súlade s politickými cieľmi nadácie Ellen MacArthur Foundation, ktoré pomáhajú pri prechode na cirkulárne hospodárstvo.