Budovanie ekosystému na zabezpečenie cirkulárneho hospodárstva

Spájame komunitu nekompromisne rozmýšľajúcich a podporujeme revolučné spôsoby spolupráce.

Prechod na cirkulárne hospodárstvo sa neudeje zo dňa na deň, a ani žiadna organizácia konajúc sama to nezvládne. Brilantné mozgy sa teraz musia spojiť viac ako kedykoľvek predtým. Sme centrom komunity, ktorá to dokáže.

Prechod z lineárneho na cirkulárne hospodárstvo nie je voliteľnou záležitosťou. Čas beží a, aby sme urýchlili zmeny, budujeme dynamický a rozmanitý ekosystém odborníkov z nášho vlastného podnikania, odvetvia, vlády, komunít a z mnohých ďalších oblastí.

V spoločnosti DS Smith sme odborníci na riešenie problémov. Neustále hľadáme a budujeme partnerstvá, ktoré nám pomôžu vyriešiť dlhodobé výzvy v oblasti udržateľnosti.

Alex Manisty
Group Strategy Director, DS Smith

Náš ekosystém spolupráce
Náš ekosystém spolupráce

Transformujeme náš spôsob práce

Sme nadšení zo spolupráce, zdieľania myšlienok a objavovania nových spôsobov, ako inovovať a potešiť našich zákazníkov.

Odstránime fyzické aj administratívne bariéry, aby mohlo nekompromisné myslenie prekvitať v našich závodoch po celom svete. Vytvárame úplne nové inovačné tímy a virtuálne platformy, ktoré uľahčujú bezproblémovú výmenu informácií a myšlienok, od kresliacej dosky po zasadaciu miestnosť, od recyklačného skladiska až po papierne a späť. Nové obalové koncepty možno rýchlo a ľahko preveriť z hľadiska udržateľnosti a technický vývoj v našich závodoch môžete priamo odovzdať nášmu tímu dizajnérov, aby boli naše princípy Circular Design ešte efektívnejšie.

  • Vďaka pokročilým digitálnym platformám môže naša sieť viac ako 700 dizajnérov a vývojárov vo viac ako 30 krajinách sveta okamžite zdieľať svoje nápady, čo nám umožňuje rýchlo a jednoducho prijať, prispôsobiť a škálovať obalové koncepty pre naše miestne trhy.
  • Odborníci z našich divízií obalov, papiera a recyklácie zdieľajú skúsenosti a odborné znalosti na našom Recyklačnom fóre, ktoré sa zaoberá ťažko recyklovateľnými plastmi a vyvíjajúcimi sa právnymi predpismi. Fórum bude spolupracovať aj s externými výrobcami obalov, zákonodarcami a obchodnými združeniami, aby nám pomohli viac recyklovať, menej plytvať a podporiť úlohu, ktorú zohrávame v aliancii 4evergreen.

Spolupráca s cieľom priniesť trvalú zmenu

Stali sme sa strategickými partnermi nadácie Ellen MacArthur Foundation, pretože sme chceli partnera, ktorý nám bude klásť výzvy, podporovať dizajn a inovácie a tiež pomôže v širšom presadení zmýšľania v súlade s cirkulárnym hospodárstvom v podnikaní s novými spôsobmi. V máji 2021 sme oslávili dva roky spolupráce v sieti nadácie Ellen MacArthur Foundation po boku globálnych spoločností ako sú Google, Unilever, Renault a H&M Group. Navzájom si zdieľame znalosti a spolupráca posúva našu agendu cirkulárneho hospodárstva vpred pre nás aj pre našich zákazníkov.

Za posledný rok sme spolupracovali na niekoľkých brožúrach a iných publikáciách nadácie, vrátane “Financing the Circular Economy” (Financovanie cirkulárneho hospodárstva) a “Upstream Innovation Guide” (Príručka k netradičným inováciám). Tiež sme sa pridali k päťdesiatim svetovým lídrom a podpísali sme vyhlásenie, v ktorom sa zaväzujeme „rásť lepším spôsobom“ po pandémií Covid-19 tým, že cirkulárne hospodárstvo bude stredobodom hospodárskeho oživenia. O odborné znalosti z nadácie sme sa podelili aj s našimi zákazníkmi, ako je Mondelēz, ktorý sa s k nám pridal na tzv. Circular Economy Innovation Sprint (Šprint za inovatívne cirkulárne hospodárstvo), ktorý urýchlil dynamiku, angažovanosť a odhodlanie implementovať princípy cirkulárneho hospodárstva do obalových dizajnov spoločnosti.

Sme radi, že môžeme spolupracovať so spoločnosťou DS Smith na podpore ich ambicióznych snáh podporovať rozvoj a zavádzanie inovatívnych zákazníckych riešení. Tešíme sa, že naďalej budú lídrom pri prechode na cirkulárne hospodárstvo.

Andrew Morlet
výkonný riaditeľ nadácie Ellen MacArthur Foundation

Pozdvihneme ľudí alebo organizácie, ktoré rozmýšľajú inak ako my. Uzavreli sme partnerstvo so spoločnosťou World Kinect Energy Services, aby sme mohli riadiť našu spotrebu energie pomocou taktických riešení v 26 európskych krajinách. Zlepšením obstarávania a využívania energie, zvýšením efektivity a znížením množstva odpadu vo výrobe sme vedeli posilniť naše ambície v oblasti znižovania emisií uhlíka tým, že sme sa zaviazali dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050.

Konzultujeme a tiež sa konzultuje s nami. Okrem priamej interakcie s vládou prispievame aj k štyrom zmysluplným konzultáciám o stratégii britskej vlády v oblasti odpadov a zdrojov (Waste & Resources Strategy), ktoré pomáhajú znovu naštartovať recykláciu stagnujúcu na rovnakej úrovni a vypracovať plán založený na dôkazoch cestou k udržateľnejšej budúcnosti.

Spájame sily s dodávateľmi

Keďže posilňujeme našu pozíciu vedúceho poskytovateľa udržateľných obalových riešení, úzko spolupracujeme so širokou škálou partnerov na ďalšom rozšírení našej ponuky.

Spolupracujeme napríklad so:

  • spoločnosťou Temperpack na riešení s názvom ClimaCell®, plne obnoviteľnom a recyklovateľnom riešení, ktoré ponúka udržateľnú tepelnoizolačnú bariéru pre výrobky citlivé na teplotu, ako sú stravovacie sady (meal kits), potraviny s krátkou lehotou exspirácie a medicínske výrobky.
  • spoločnosťou Touchguard na vývoji antimikrobiálnej vrstvy pre obaly, ktorá poskytne ďalšiu ochranu v celom hodnotovom reťazci.
  • sme hrdí aj na to, že spolupracujeme s organizáciami, ako je Aquapak, s ktorou pracujeme na vývoji plne recyklovateľnej obalovej alternatívy k ťažko recyklovateľným plastom. Táto spolupráca podporuje ciele v rámci našej stratégie trvalej udržateľnosti Now & Next, ktorá zahŕňa výrobu 100%-ne opakovane použiteľných alebo recyklovateľných obalov do roku 2025.
ClimaCell®, udržateľná tepelnoizolačná bariéra pre tovar citlivý na teplotu, ako sú potravinové obaly, potraviny podliehajúce skaze a zdravotnícke výrobky
ClimaCell®, udržateľná tepelnoizolačná bariéra pre tovar citlivý na teplotu, ako sú potravinové obaly, potraviny podliehajúce skaze a zdravotnícke výrobky

Sme si vedomí toho, že docielenie cirkulárneho hospodárstva si stále viac vyžaduje prehodnocovať a vymedzovať hranice nášho podnikania, a už to aj pociťujeme pri definovaní nových špecializácii, ako je robotika.

Spolupracujeme s našimi zákazníkmi

Partnerstvo nám umožňuje vyvíjať obaly, ktoré pomôžu našim zákazníkom zvýšiť predaj, znížiť náklady, riadiť riziká a pripraviť sa na cirkulárne hospodárstvo. Naše vzťahy nám umožnili nazbierať hĺbkové znalosti o priemysle a zákazníkoch a máme príklady aj viac ako 20-ročných úspešných spoluprác so zákazníkmi. Od automobilového priemyslu až po maloobchody. Tu si môžete prečítať viac o našich partnerstvách.

Dnes podporujeme mnoho našich zákazníkov, keďže integrujú udržateľnosť do svojich obchodných modelov.

  • Pomohli sme holandskej spoločnosti Koen Pack, ktorá funguje ako špecializovaný dodávateľ obalov pre kvety a rastliny, dosiahnuť vlastný plne overiteľný a sledovateľný model v uzavretom cykle, ktorý premení až 100% ich kartónov opäť na nové škatule.
  • Pre spoločnosť Laithwaites Wine sme ukázali plne sledovateľný model v uzavretom cykle pre ich kartóny, ktoré prichádzajú do distribučného centra. Eliminovali sme plasty a viac ako tisíc ton kartónových obalov udržiavame v obehu čo najdlhšie.

Mnoho našich zákazníkov hľadá udržateľné riešenia, aby dosiahli svoje vlastné ciele v oblasti udržateľnosti a aby vyriešili veľké výzvy; výmenu problémových plastov, elimináciu uhlíka v dodávateľských reťazcoch alebo prechod na účinnejšie recyklačné riešenia. Otázky, ktoré sa nás zákazníci pýtajú, nie sú vždy o cirkulárnom hospodárstve, ale práve ono je najčastejšou odpoveďou.

V spolupráci so spoločnosťou DS Smith používame náš kartónový odpad ako surovinu pre nové škatule, zachovávame tak prírodné zdroje a znižujeme emisie CO2. Je úžasné, že toto riešenie pomáha v dosahovaní našej vízie premeniť 100% nášho odpadu na nové produkty.

Robert Kooyman
KAM-koordinátor v spoločnosti Koen Pack

Pozeráme sa dopredu a spustili sme FuturesProofing, zaujímavú digitálnu skúsenosť pre našich zákazníkov, aby si mohli otestovať svoje podnikanie, produkty a obalovú stratégiu vzhľadom z hľadiska funkčnosti v budúcnosti. Spolu s našimi obalovými expertmi a so zákazníkmi objavujeme možné budúce svety, od klimatických scenárov, ktoré vedú k novým stravovacím návykom a k zvýšenej potrebe opakovane použiteľných obalov, až po scenáre odlesňovania, ktoré vedú k cirkulárnejším tokom materiálov a energie. V nasledujúcom roku pozveme viacerých našich zákazníkov na workshopy tohto typu.

Sme inšpiráciou pre ďalšiu generáciu

V rámci našej stratégie trvalej udržateľnosti Now & Next (Pre dnešok a pre budúcnosť) sme sa zaviazali zapojiť 5 miliónov ľudí do cirkulárneho hospodárstva a cirkulárneho životného štýlu do roku 2030. Dosiahneme to prostredníctvom našich komunitných programov a poskytovaním školských edukačných plánov a informačných programov, či už osobne alebo cez digitálne platformy.

  • Napr. v Maďarsku sme spolupracovali so základnou školou Pais Dezső na vybudovaní tzv. eco-triedy (Eco-classroom).
  • V Holandsku sme vyvinuli edukačný balík, ktorý ročne zabezpečí účasť 200 tisíc holandských školákov v cirkulárnom hospodárstve.
  • V Rumunsku sme navrhli a vytvorili edukačný program pre viac ako 200 detí vo veku od 6 do 10 rokov, učili sme ich o udržateľnosti a o cirkulárnom hospodárstve s dlhodobým cieľom pomôcť zvýšiť nízke miery recyklácie v krajine.
Eko-trieda so systémom zberu dažďovej vody, solárnymi panelmi, organickou záhradou a kompostom - vytvára priestor pre inšpiratívne vzdelávanie a stimuláciu ekologického povedomia
Eko-trieda so systémom zberu dažďovej vody, solárnymi panelmi, organickou záhradou a kompostom - vytvára priestor pre inšpiratívne vzdelávanie a stimuláciu ekologického povedomia

Inšpirujú nás aj mladé talenty

Elektronický obchod v celej Európe vzrástol o závratných 31% v roku 2020, čo malo významný vplyv na nami použité vlákno.

Vo Veľkej Británii pomáha spolupráca so študentami dizajnu z univerzity Cardiff Metropolitan University vytvárať nekompromisné nápady, ktoré premenia posledný krok dodávky na prvý krok recyklácie.

Výzvou pre novú generáciu vývojárov produktov je prehodnotiť poslednú míľu v elektronickom obchode
Výzvou pre novú generáciu vývojárov produktov je prehodnotiť poslednú míľu v elektronickom obchode

Spolupracujeme s našimi miestnymi komunitami

Pôsobíme celosvetovo na viac 300 miestach, záleží nám na podpore miestnych komunít, ktorých sme súčasťou.       

Všetci naši zamestnanci hrajú zásadnú úlohu v plnení našich záväzkov v rámci našej stratégie trvalej udržateľnosti Now and Next (Pre dnešok a pre budúcnosť). Za posledný rok spolupracovalo 166 našich lokalít s miestnymi komunitami, pričom aktivity ako školské výlety a zbieranie odpadkov sa konali takmer každý druhý deň v niektorej z našich lokalít po svete.

Projekt výsadby stromov v Porte, Portugalsko
Projekt výsadby stromov v Porte, Portugalsko

S hrdosťou oznamujeme, že vďaka našim aktivitám sme minulý rok dosiahli náš cieľ v oblasti zapojenia komunít za rok 2020/2021.

Budúcnosť je kooperatívna. Budúcnosť je cirkulárna.

Úloha zabezpečiť cirkulárne hospodárstvo bude vyžadovať skutočný záväzok spolupráce, rovnako ako náš ekosystém. Preto nie je náhoda, že jedným zo štyroch pilierov konferencie OSN o zmene klímy 2021 (COP26) je “Working together to deliver” (Spolupráca na výsledkoch), ktorá tiež zdôrazňuje dôležitosť spolupráce s vládami, spoločnosťami a občianskou spoločnosťou pri riešení klimatických zmien.

Či už ste zákazník alebo dodávateľ, porozprávajme sa o úlohe, ktorú môžete hrať v našom ekosystéme. Spoločne dokážeme prejsť na cirkulárne hospodárstvo.